Deze actie is een initiatief van Online Shopping 95 respecteert en beschermt de privacy van alle bezoekers, deelnemers en klanten. Online Shopping 95 spant zich naar alle redelijkheid in om er zorg voor te dragen dat alle persoonlijke informatie die aan hen wordt verstrekt altijd vertrouwelijk zal worden behandeld en alleen zal worden gebruikt voor de doeleinden, zoals die in deze Privacy Statement zijn omschreven. Deze Privacy Statement is bedoeld om u te informeren over het beleid van Online Shopping 95 met betrekking tot het verzamelen en gebruik van persoonsgegevens.

Artikel 1 – Verwerking Persoonsgegevens

Online Shopping 95 acht het van groot belang zorgvuldig en in overeenstemming met alle wettelijke en andere bepalingen om te gaan met de persoonsgegevens. Daartoe heeft onze organisatie diverse maatregelen getroffen, waaronder interne procedures en afspraken met leveranciers, om te waarborgen dat er met de grootst mogelijk zorgvuldigheid wordt omgegaan met persoonsgegevens van belanghebbenden en dat deze zo goed mogelijk worden beveiligd. Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Online Shopping 95 te Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 71133933.

Artikel 2 – Doel verwerking persoonsgegevens

Wanneer een consument geïnteresseerd is in producten of diensten van adverteerders legt Online Shopping 95 benodigde gegevens vast in haar database over klanten, prospects en bezoekers. Indien een bepaalde adverteerder of informatie over bepaalde producten, diensten en/of activiteiten wordt geselecteerd zal Online Shopping 95 (alleen) de noodzakelijke gegevens van de consument doorsturen aan de betreffende adverteerder, zodat deze aan het verzoek kan voldoen. Online Shopping 95 kan de gegevens gebruiken voor statistische doeleinden om haar dienstverlening te verbeteren en om klanten, prospects en bezoekers te informeren over nieuwe online en offline activiteiten, producten en diensten van Online Shopping 95. Tevens zullen de door u ingevulde gegevens worden gebruikt voor de trekking van de prijswinnaars, doch niet zonder uw toestemming openbaar worden gemaakt.

Artikel 3 – Inzage en verwijdering van uw persoonsgegevens

Conform de bepalingen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens heeft u recht op inzage in welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd. Tevens heeft u het recht uw persoonsgegevens te laten verwijderen, te verbeteren en/of aan te vullen. U kunt hiertoe een schriftelijk verzoek indienen bij onze organisatie gericht aan het ondergenoemde adres. Een modelbrief hiervoor kunt u vinden op de website van het College Bescherming Persoonsgegevens (https://www. cbpweb.nl). Voor inzage in uw persoonsgegevens rekenen wij een bedrag ad € 4,50 administratiekosten. Deze kosten dienen vooruit betaald te worden. Voor het laten verwijderen, verbeteren en/of aanvullen van uw persoonsgegevens brengen wij geen administratiekosten in rekening.

Artikel 4 – Verwijzingen websites

Op onze websites wordt middels hyperlinks verwezen naar websites van derden. Online Shopping 95 kan geen verantwoordelijkheid dragen voor de verwerking van persoonsgegevens door die partijen. Wij verwijzen hiervoor naar het privacy statement op de bewuste website.

Artikel 5 – Beveiliging gegevens

Online Shopping 95 maakt gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens. Daarbij heeft Online Shopping 95 technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerkingen.

Artikel 6 – Bezoekgegevens

Op de website(s) van Online Shopping 95 worden ook algemene, anonieme bezoekgegevens bijgehouden, zoals onder meer de meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is onder meer om de website-ervaring te optimaliseren zodat onze dienstverlening verbeterd kan worden. Hiertoe worden diverse analyse-diensten gebruikt, waaronder Google Analytics. Als door Online Shopping 95 zulke gegevens worden vastgelegd, zorgt Online Shopping 95 ervoor dat deze op geen enkele manier direct naar individuele bezoekers herleidbaar zijn.

Artikel 7 – Gebruik van cookies

Online Shopping 95 maakt bij het aanbieden van haar elektronische diensten gebruik van ‘cookies’. Een cookie is een klein tekst bestand dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Deze cookies worden enkel toegepast om het gebruik van de website gemakkelijker te maken. De klant heeft de mogelijkheid om de cookies te weiger-en door de desbetreffende webbrowser instelling aan te passen.

Artikel 8 – Contact en wijzigingen

Heeft u naar aanleiding van het voorstaande nog vragen over onze privacy policy of wilt u inzage in uw persoonsgegevens, dan kunt u zich richten tot:

Online Shopping 95
Postbus 23397
1100DW, Amsterdam
Nederland
Kamer van Koophandel: 71133933

OnlineShopping95 behoudt zich het recht voor om, als gevolg van onder andere, maar niet beperkt tot, wijzigingen in wet- en regelgeving, de privacy statement te wijzigen.

nl_NLNederlands

Main Menu